ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΣΗΜΑΝΣΗ)

Προϋπολογισμός έργου : 4.695.044,13 €

Φορέας Κατασκευής Δήμος Πολυγύρου. Έναρξη το 2016. Σκοπός του έργου είναι η ανάπλαση και η αποκατάσταση των δρόμων και πεζοδρόμων ώστε να επιτρέπεται η απρόσκοπτη κίνηση των περιπατητών και ΑΜΕΑ, αντικατάσταση και ενίσχυση αστικού εξοπλισμού και των δικτύων υποδομής (ηλεκτροφωτισμού, αποχέτευσης, άρδευσης, όμβρια ύδατα) και φυτεύσεις στις τοπικές κοινότητες Μαραθούσας, Αγίου Προδρόμου, Ταξιάρχη, Γαλαρινού, Σανών, Ορμύλιας και Πολυγύρου.

Σχετικά άρθρα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Προϋπολογισμός έργου : 4.400.000,00 € Φορέας Κατασκευής Δήμος Νέας Προποντίδας. Έναρξη το 2018. Σκοπός του έργου, αποτελεί η αισθητική, περιβαλλοντική, ποιοτική και λειτουργική αναβάθμιση του εμπορικού κέντρου των Ν. Μουδανιών, ώστε αυτό να αποτελέσει σημείο αναφοράς του αστικού ιστού και μέσο ενίσχυσης της ελκυστικότητας και επισκεψιμότητας της περιοχής. Η ανάπλαση θα πραγματοποιηθεί με αρχιτεκτονική και […]

Περισσότερα

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΧΡΕΝΤΕΛΗ Ι.Μ. ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Προϋπολογισμός έργου : 614.164,76 € Φορέας κατασκευής Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους. Έναρξη το 2018. Το έργο αφορά στην διευθέτηση του χειμάρρου Χρέντελη της Ιεράς Μονής Γρηγορίου, και περιλαμβάνει την κατασκευή ανοιχτού οχετού τραπεζοειδούς μορφής, κατασκευή γέφυρας και πεζογέφυρας στο ύψος του κρηπιδώματος, κατασκευή υπόγειου σωληνωτού αγωγού εγκάρσια στον οχετό για την διέλευση δικτύων με εκατέρωθεν […]

Περισσότερα